Dränering - guide och katalog till företag

Med ordet dränering menas processen att avleda vatten från en oönskad plats där vattnet i fråga kan förorsaka skada (t.ex. i form av mögel) till ett område där vattnet inte anses vara ett problem, eller till och med önskvärt. Några exempel på ställen som det ibland kan bli nödvändigt med dränering är t.ex. dränera en platta på mark, dränera en blöt tomt eller dränering av en husgrund.

Själva dräneringen, eller avledningen av vattnet, innebär i princip att man leder bort vattnet genom kanaler, diken eller nedgrävda dräneringsrör. På så vis undviker man att ytvattnet, och i vissa fall grundvattnet, inte skapar vattenasamlingsproblem eller fuktproblem .

Dräneringen är en mycket viktig del av markarbetet när det gälleri alla typer av byggen som t.ex. gator, vägar och hus. Alla olika typer av husgrunder kräver bra dränering för att undvika fuktskador i längden. Detta gäller oavsett om husgrunden är källare, krypgrund eller platta på mark. Dräneringen kräver unik anpassning vid varje typ av byggnad eller grund samt de omgivande markförhållandena.

Dränera husgrunder

När du ska bygga hus och anlägga en husgrund så är dränering av husgrund mycket viktigt. Vid dränering av husgrund är det av stor vikt att se till att dräneringen ser till att skiktet som ligger närmast huset snabbt leder bort allt ytvatten samt regnvatten så att husgrunden förblir torr. Om dräneringen inte klarar av detta är det stor risk att huset och husgrunden drabbas av fuktskador samt i vissa fall vattenskador om stora mängder vatten rinner in i huset.

De olika typerna av husgrunder som rekommenderas att dränera är:

  • Källare
  • Platta på mark
  • Torpargrunder
  • Krypgrunder


Vissa rekommenderar och förespråkar sorptionsavfuktare eller avfuktare istället för dränering. En avfuktare kan i vissa fall lindra själva problemet med fukt men transporterar inte bort den riktiga källan till problemet vilket dränering gör.

Om du ska bygga nytt eller renovera hus och behöver hjälp med dräneringen rekommenderar vi att du tar en titt i vår katalog över olika företag i din närhet som kan hjälpa dig med dränering.

Städer med dränering i fokus

Nedan följer utvalda orter där du kan hitta duktiga dräneringsföretag som kan hjälpa dig med olika typer av dräneringsarbeten.